Caritas – “Opłatek, którym można podzielić się dwa razy”